hits counter

Sinice.pl – jeziora Kaszubskie For PC | How To Use For Free – Windows 7/8/10 And Mac

Lake Kaszubskie is a beautiful and serene body of water located in the north-west of Poland. The lake is a popular tourist destination, offering a wealth of outdoor activities including swimming, fishing, and boating. The surrounding area is also full of beautiful forests and hills, making it a perfect place for nature lovers.

So, you want to download the Sinice.pl – jeziora Kaszubskie for PC and install it now. But do you know the technical specifications of it? Why not get to know them before discussing installation steps?

Sinice.pl – jeziora Kaszubskie Andorid App Summary

The Sinice.pl – jeziora Kaszubskie is listed under the Maps & Navigation category on Google Play store from where you can download it on your Android phone. The name of the developer of the Sinice.pl – jeziora Kaszubskie is N7 Mobile Sp. z o.o.. The current version of Sinice.pl – jeziora Kaszubskie is 1.0.9 with a total user count of 391 and an overall user rating of 0.0.

Nov 14, 2018 was the last date the Sinice.pl – jeziora Kaszubskie was updated on Google Play Store. You can install it on your computer only by using an Emulator. The most common and safest emulators for PC are NOX player, BlueStacks, and Memu Emulator to install it on PC.

We have included the installation process and everything you need to know in this article. Follow along as we go through them step by step

How To Install & Download Sinice.pl – jeziora Kaszubskie For PC Windows 10/8/7

NOX player is an Android emulator that will help you run the Sinice.pl – jeziora Kaszubskie on your PC. Follow the guide below that will walk you through the process of downloading and installing it:

  • First, you have to install NOX playeron your computer that will create the environment for the Sinice.pl – jeziora Kaszubskie to run on your computer.
  • To install NOX player on your computer, you need to download it from the NOX website. Go ahead and do that first.
  • Now, locate the installation file in your download folder and double click on it to start the installation.
  • Once installed, skip the tutorials, and navigate to the Play store icon on the top of the homepage.
  • Click on the store icon and here you have to log into your Play store account (Google account)
  • After logging in, click on the search bar and search for Sinice.pl – jeziora Kaszubskie. You’ll see it pop in the first position.
  • There will be an Install button alongside. Go ahead and click on that and start downloading the Sinice.pl – jeziora Kaszubskie on your PC.
  • Nox Player will do the rest and get the Sinice.pl – jeziora Kaszubskie on your computer. You can now use it as you do on your phone.
Sinice.pl – jeziora Kaszubskie App Specification
App Name: Sinice.pl – jeziora Kaszubskie On Your PC
Devoloper Name: N7 Mobile Sp. z o.o.
Latest Version: 1.0.9
Android Version: 5.0
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: com.n7mobile.cyanobacteria
Download: 391+
Category: Maps & Navigation
Updated on: Nov 14, 2018
Get it On:

Download

Sinice.pl – jeziora Kaszubskie App Overview and Details

Sinice.pl to aplikacja służąca do monitorowania zakwitów polskich jezior. Z wykorzystaniem danych satelitarnych prowadzimy ciągłą obserwację zbiorników wodnych. Dzięki aplikacji mobilnej nasi użytkownicy całkowicie za darmo otrzymują ostrzeżenia o zakwicie sinic.

Wykorzystujemy dane satelitarne z europejskich satelit Sentinel 2 i Sentinel 3 a także satelity Landsat 8 należącej do NASA. Badamy koncentrację chlorofilu-a i fikocyjaniny w zbiornikach wodnych i na tej podstawie identyfikujemy obszary zagrożone zakwitem. Następnie wyniki działania naszych algorytmów trafiają do specjalistów, którzy następnie wykonują badania mikrobiologiczne wody we wskazanych zbiornikach. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić działanie algorytmów i pilotażowo potwierdzić zagrożenie. Gdy algorytmy lub wyniki badań mikrobiologicznych wskazują na zagrożenie zakwitem sinic informujemy o tym użytkowników.

CBAS (Cyanobacteria Bloom alert Service) to projekt prowadzony w konsorcjum polsko-francuskim mający na celu zapewnienie infrastruktury pozwalającej na stały monitoring wód śródlądowych w Polsce i Europie. Pilotaż projektu skupia się na obszarze Kaszub i Zalewu Wiślanego. Zakwity cyjanobakterii występują w zbiornikach wodnych na całym świecie i obejmują zarówno wody śródlądowe jak i morza i oceany. Zakwit uwarunkowany jest warunkami panującymi w danym zbiorniki i zależy od czynników fizykochemicznych jak nasłonecznienie, temperatura, pH, a także od składu wody. Duże znaczenie w powstawaniu zakwitów mają spływające do wód zanieczyszczenia z pól i obszarów miejskich.

Features of Sinice.pl – jeziora Kaszubskie for PC

1. Sinice.pl is an application used to monitor the blooms of Polish lakes.
2. Using satellite data, we continuously observe water reservoirs.
3. Thanks to the mobile application, our users receive alerts about cyanobacteria blooms for free.
4. We use Sentinel 2 and Sentinel 3 European satellite data, as well as Landsat 8 satellites from NASA.
5. We study the concentration of chlorophyll-a and phycocyanin in reservoirs and based on that, identify areas at risk of cyanobacteria bloom.
6. Then, the results of our algorithms are sent to specialists, who perform microbiological water studies in the identified reservoirs.
7. Based on that, we are able to assess the performance of our algorithms and, on a pilot basis, confirm the risk of cyanobacteria bloom.
8. When the algorithms or the results of microbiological water studies indicate a risk of cyanobacteria bloom, we inform our users.
9. CBAS (Cyanobacteria Bloom alert Service) is a project led by a Polish-French consortium, whose aim is to provide infrastructure allowing for constant monitoring of inland water in Poland and Europe.
10. The project pilot is focused on the Kaszub and Vistula Lagoon areas.

Whats New In this Sinice.pl – jeziora Kaszubskie?

Poprawki błędów

Conclusion

Kaszuby is a region in Poland with many lakes. Kaszuby’s lakes are a popular tourist destination. One of the lakes, Jezioro Kaszubskie, is the largest lake in the region.

As we conclude the guide and you get to use the Sinice.pl – jeziora Kaszubskie on your PC, we’re open to your questions. The comment box is open for you to ask for assistance if you need any.

Disclaimer

We refer the ownership of This Sinice.pl – jeziora Kaszubskie to its creator/developer. We don’t own or affiliate for Sinice.pl – jeziora Kaszubskie and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at proappsoft, we also don’t use our own server to download the Sinice.pl – jeziora Kaszubskie. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the Sinice.pl – jeziora Kaszubskie.

If you have any query about the app or about proappsoft, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.